SYSTEMY WAŻENIAOprogramowanie dla systemów ważenia

FotoOpis
Produkty | VÁŽNÍ SYSTÉMY | Software pro vážní systémy | M.E.N. expert s.r.o. | www.menexpert.cz
FENIX 2.0
Oprogramowanie wagowe
 
 
Podstawowe funkcje oprogramowania FENIX:
 • bezpośrednia komunikacja z miernikiem wagowym ENIGMA PC ewentualnie z innym typem miernika,
 • dostęp do systemu za pomocą hasła,
 • nadanie różnych praw użytkownika,
 • wybór pojazdów według numeru rejestracyjnego,
 • wybór dostawców,odbiorców,spedytorów,
 • wybór rodzaju towarów wg nazwy lub według symbolu,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • prowadzenie kasy dla płatności gotówkowych,
 • wybór optymalnej,zyskownej pozycji,
 • ważenie z automatycznym wyliczeniem danych na wadze lub poprzez ręczne wprowadzenie obciążeń,
 • wybór typu płatności-gotówką lub przelewem na fakturę,
 • odrębne ważenie dla celów handlowych innej firmy,
 • wydruk protokołów ważenia,pokwitowań przyjęć i wydań towarów,różnorodnych wyliczeń statystycznych według wyboru,ewidencji przyjazdu i wyjazdu pojazdów,wybór dokumentów ważenia z archiwum według wprowadzonych kryteriów,
 • obserwacja,podgląd umowy oraz ilości pobranego towaru,
 • ceny umowne dla poszczególnych odbiorców,
 • indywidualne rabaty ilościowe(ceny ustalane w zależności od ilości pobranych towarów w określonym czasie).
 • eksport danych do systemu nadrzędnego(można je wykorzystać do dalszego opracowania np.w programie Excel).
 • kopia bezpieczeństwa.

         Fakturowanie:

 • automatyczne generowanie faktury za ostatni okres,
 • załącznik do faktury,
 • ewidencja wystawionych faktur i paragonów,
 • wydruk ponagleń,upomnień,wezwań do zapłaty,
 • eksport faktur do systemu nadrzędnego.

 

         Ewidencje:

 • pojazdów:numer rejestracyjny,kierowca,identyfikator spedytora,
 • dostawców:firma,identyfikator,bank,
 • odbiorców:firma,identyfikator,bank,
 • spedytorów:firma,identyfikator,bank,
 • towarów:asrtyment,nazwa,stan magazynowy,cena i inne,
 • cen:dla poszczególnych towarów,
 • cen indywidualnych:według cen umownych i odebranych ilości towarów,
 • umów.