SYSTEMY WAŻENIAWażenie silosów i zbiorników

FotoOpis
Produkty | VÁŽNÍ SYSTÉMY | Vážení sil a nádrží | M.E.N. expert s.r.o. | www.menexpert.cz
 Ważenie zbiorników,silosów,pojemników,specjalne ważenie w stacjach biogazowych

Dostarczamy proste zestawy ważące do ważenia silosów,zbiorników i pojemników.

Stosujemy dwa rodzaje czujników.Czujniki z zestawem montażowym,które wymagają regulacji podpór konstrukcyjnych oraz czujniki,które nie wymagają tej regulacji.

Do pierwszej grupy zalicza się np czujnik typu 220 wraz z zestawem Silo Mount,który jest odpowiedni do montażu przed instalacją zbiorników.Można go także stosować na istniejące konstrukcje.Czujnik ten wraz z zestawem montażowym wykorzystuje się do ważenia w specjalnych stacjach biogazowych.

Przedstawicielem drugiej grupy jest czujnik typu 178,którego zastosowanie nie wymaga regulacji,zmiany konstrukcji,jest on przymocowany bezpośrednio do podpór pojemnika lub na okładzinie.Czujnik mocuje się śrubami do przyspawanych, nagwintowanych podkładek.

Konkretne rozwiązanie,projekt oraz montaż zapewniamy w całości.